ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ
И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последно актуализиране: 23.05.2018

Настоящата Политика за сигурност и защита на личните данни („Политика за сигурност“) се прилага за Arte Spa & Park Hotel. Arte Spa & Park Hotel (наричан тук и по-долу “ние” и “нас”) отговорно поема ангажимента да защитава вашите лични данни и държим вие да сте запознати с това какви категории данни Arte Spa & Park Hotel събира и обработва за вас, с каква цел, на какво основание, за какъв срок, на кои лица би могъл да ги прехвърли и как ги съхранява.

Моля, имайте предвид, че използвайки този уебсайт (Сайт) или неговата мобилна версия, вие се съгласявате с всички предприети действия от нас по отношение на вашата лична информация, така както е описано в настоящата тази Политика за сигурност. Ако не сте съгласни с условията на тази Политика, моля, не използвайте Сайта или не предоставяйте лична информация на Arte Spa & Park Hotel чрез нашия Сайт или по друг начин.

* * *

Ние, в Arte Spa & Park Hotel се стремим да предоставяме на нашите клиенти, изключителни продукти, услуги и изживяване от най-висок клас. Отдаваме висок приоритет на нашата дейност, но над нея винаги поставяме Лоялността и уважението към нашите клиенти. Напълно осъзнаваме важността на поверителността и защитата на личното пространство на всеки. Ето защо изготвихме настоящата Политика за сигурност и защита на личните данни в Arte Spa & Park Hotel, за да направим публични и прозрачни нашите процедури за обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас в нашия хотел, на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате някой от нашите обекти или от други източници.

Моля да имате предвид, че настоящата Политика за сигурност не се прилага за начина, по който обработваме лични данни от името на или съгласно указанията на трети лица, като например туристически агенти, авиокомпании, фирми за даване на автомобили под наем и други доставчици на услуги, фирми, които организират или предлагат пакетни туристически услуги, маркетингови партньори или корпоративни клиенти.

* * *  

СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА
ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
в Arte Spa & Park Hotel

„Лични данни“ означава:
– всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

– или с две думи – лични данни, това е всяка информация или данни, които са свързани с вас или могат да „доведат“ до вас. Например – лични данни без съмнение са вашите три имена в комбинация с вашето ЕГН. Но лични данни също така са например и данните от платежните инструменти, които използвате, които в съчетание с допълнителна информация – места на които сте плащали могат да разкрият много неща за вас. Ето как и без да е изрично посочено вашето име или снимка, „следите“ които оставя вашите данни могат да разкрият вашите интереси, собствеността ви, маршрутите ви и т.н
Ние от Arte Spa & Park Hotel, отлично осъзнаваме предизвикателствата, пред които е изправена защитата на личното пространство на нашите клиенти и се стараем да го защитим в максимална степен.

С използването на нашият уеб сайт, с регистрацията и посещението в нашия хотел, и/или в хода на изпълнение на който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и обработването на вашите лични данни, така, както е описано в настоящата Политика за сигурност.

* * *

Arte Spa & Park Hotel е собственост на Арте Хотел ЕООД, ЕИК: 115891365, която е администратор на данни за всички гости.

Промени на Политика за сигурността за поверителност на Arte Spa & Park Hotel

ПРИНЦИПИ КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Това са шестте е принципа на Arte Spa & Park Hotel, които ни водят, когато обработваме вашите лични данни:

1. Прозрачност: Когато Arte Spa & Park Hotel събира и обработва вашите лични данни, ние ви съобщаваме цялата информация за това как и от какви източници събираме вашите данни, с каква цел ги събираме, в какъв срок ги съхраняваме, на кого потенциално бихме ги прехвърлили, кои са потенциалните получатели на вашите данни, какви са вашите права като субект на данните.

2. Пропорционалност: Ние от Arte Spa & Park Hotel събираме само необходимия минимум от лични данни, точно колкото е необходимо ефективно да упражняваме своята дейност.

3. Точност и актуалност: Ние от Arte Spa & Park Hotel обработваме само актуални данни, които отговарят на истината. Предприемаме всички мерки , за да гарантираме, че личните данни, които съхраняваме, са точни и актуални.

4. Ограничение във Времето: Ние от Arte Spa & Park Hotel съхраняваме вашите лични данни само за срока, необходим за ефективното упражняване на нашата дейност и в съответствие с разпоредбите на закона.

5. Спазване правата на субектите на данни – Ние от Arte Spa & Park Hotel гарантираме, спазването на вашите права на достъп, коригиране, изтриване на вашите лични данни, които ние обработваме.

6. Конфиденциалност и сигурност: Ние от Arte Spa & Park Hotel сме осигурили всички необходими административни, технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу нежелани промени, случайни или незаконни загуби или неоторизирани употреба, разкриване или достъп.

* * *

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Във всяка точка на контакт или взаимодействие (резервация, регистрация, посещение и т.н) с Вас – нашите гости, както и при извършване на различни аспекти на нашата дейност е възможно да събираме Ваши лични данни, които вие лично да ни предоставяте. Тези категории лични данни са:

Контактна информация – информация за връзка с вас, вашите имена, пощенски адрес, адрес за електронна поща и телефонен номер;

Идентификационна информация – данни от вашият документ за самоличност, в случай че сте наш гост

Чувствителни лични данни – това са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Ние от Arte Spa & Park Hotel по правило не не събираме чувствителна информация, освен ако не е предоставена доброволно от Вас или ако не сме длъжни да го направим съгласно приложимите закони или разпоредби. Ние може да използваме предоставена от Вас здравна информация за по-добро обслужване и посрещане на специфичните Ви нужди (например за предоставяне на достъп при хора с увреждания).

Лични данни на деца

Ние от Arte Spa & Park Hotel не събираме и обработваме лични данни от и за лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.

Платежна информация – данни от вашия доставчик на платежна услуга, номер на кредитна карта или друг номер на платежна сметка, данни за сметка, свързана с мобилни плащания; адрес за фактуриране и други данни за плащане, необходими за да се извърши, докаже и осчетоводи вашето плащане.

Данни, свързани с Вашата резервация, престой или посещение – информация за Вашия престой, дата на пристигане и заминаване, закупени стоки и услуги; данни, събирани чрез , използването на системи за затворена телевизия, вашата карта – ключ и други системи за сигурност.

Данни, свързани с Вашите лични предпочитания и интереси, изразени по време на вашия престой (например стая за пушене или за непушачи, предпочитан етаж, тип постелки, вид вестници / списания, спорт, културни интереси). Вашите въпроси / коментари, по време на или след престой в нашия хотел или някой от неговите обекти и съоръжения.

Комуникация и кореспонденция – Информация свързана с предоставяне на услугата – записи и копия на вашата кореспонденция, ако се свържете с нас; както и всякакъв вид комуникация между вас и служители на Arte Spa & Park Hotel.

Информация за участие в събитие – Данни, свързани с ваше участие в събитие, проведено в PBR – конференции, обучения, семинари и др. събития: В случай, че участвате в мероприятие, провеждащо се на територията на PBR ние събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата компания или организация. Също така събираме и данните на участниците – в тези случаи може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието.

Програма за лоялни клиенти – Данни, свързани в наша програма за членство или програма за лоялни клиенти, участие в конкурс, лотария или маркетингова програма, информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги от някои от нашите обекти в сградата на хотела;

Маркетингови данни – Данни свързани с наши проучвания – понякога можем да ви помолим да участвате в наше допитване до клиенти. Участието винаги е доброволно и само възможност. Възможно е да ви поканим да участвате в наши конкурси, томболи и др. събития, информация за които, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи за оценка с гласуване, споделени предложения или други промоции. Участието в подобни акции винаги е възможност по ваше желание, а не е задължително.

Видео информация С оглед на вашата сигурност, използваме система за наблюдение – видеокамери, разположени на различни точки в сградата на хотела. Всички камери за сигурност са обозначени с информационни табели на видими места. Камерите могат да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти. PBR не използва система са сигурност и скрито наблюдение. Не извършваме скрито видео заснемане.

Вашият IP адрес

При използване на уеб сайта на Arte Spa & Park Hotel от ваша страна, ние обработваме данни за вашия IP адрес. IP адресът представлява набор от числа, които винаги се задават на Вашия компютър, когато се свържете с вашия доставчик на интернет услуга или през вашата LAN / WAN мрежа. Сървърите на мрежата автоматично идентифицират вашия компютър по IP адреса, зададен от него по време на вашата онлайн сесия.

Arte Spa & Park Hotel може да събира IP адресите на потребителите на своята уеб страница за целите на системното администриране и проверка на използването на нашите интернет адреси. Ние можем също така да ползваме IP адреси за идентифициране на потребителите на нашите сайтове, когато усетите, че е необходимо да наложим съответствие с условията за ползване на сайтовете или да защитим нашата услуга, интернет сайтове или други потребители.

Освен информацията, която събираме директно от Вас, може също така да получим информация за вас от трети лица.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

В определен брои случаи получаваме ваши лични данни от трети лица. Това са:
Нашите партньори, предоставящи услуги за онлайн резервации като: Booking.com, Expedia.com и др.

Социални мрежи – Ако се отбележите в място на престой – нашият хотел – в социалните мрежи, ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, от PBR, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа, като например местоположение, регистрации, дейности, интереси, снимки, актуализация на статуса и списък с приятели.

* * *

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Законосъобразност на обработването

Вашата идентификационна информация, Arte Spa & Park Hotel обработва в съответствие с изискванията на Закона за гражданската регистрация – чл.99.

Информацията, свързана с вашето плащане, PBR обработва вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Останалите категории информация, изброени в настоящатa Политика за защита на данните Arte Spa & Park Hotel обработва в рамките на изпълнението на договора за предоставяне на услуги със своите клиенти.

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни със следните цели:

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни за целите на точното и добросъвестно изпълнение на договорните си задължения към своите клиенти, включително предоставяне и персонализиране на услугите, които клиентите заявяват и очакват от нас

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни свързани с плащането на нашите услуги с цел точното и акуратно извършване на плащането

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни за целите на ясната и точна комуникация с вас относно вашата резервация и престой при нас.

Arte Spa & Park Hotel личните ви данни, записани на нашите видеокамери за сигурност с цел да осигури опазването на обществения ред и сигурност на територията на хотела и неговите обекти.

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни за целите на нашите проучвания на клиентската удовлетвореност и програмите ни за лоялност.

Arte Spa & Park Hotel обработва вашите лични данни за целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – за да можем да декларираме и да отчитаме нашите приходи.

* * *

ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Служители на Arte Spa & Park Hotel, които имат достъп до вашите лични данни:

Ние от Arte Spa & Park Hotel гарантираме, че нашите служители имат достъп само тези лични данни, които са пряко свързани с тяхната работа. За да Ви предложим най-доброто обслужване, ние предоставяме необходим минимум на достъп на упълномощени служители до вашите данни :

Служители, извършващи резервации.

Служители от ИТ отдела.

Медицински служители, в случаите, в които това се налага.

Служители от правния отдел, ако това се налага.

Наши партньори:

– доставчици на платежни услуги – банки, системи за извън касови плащания, платежни инструменти като PayPal и др. Вашите лични данни ще се предоставят на този доставчик на платежна услуга, който вие сте избрали за да извършите плащане при нас.

– организатори на групови мероприятия и срещи: в случай, че посетите Arte Spa & Park Hotel като част от групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието.

– доставчиците на счетоводни услуги , които процедират нашето счетоводство

държавни органи и органи на местно самоуправление-

– За да изпълни изискванията на Закона за гражданската регистрации чл.99, Arte Spa & Park Hotel предоставя вашите идентификационни данни, както и данните за вашия престой на органите за местно самоуправление, а при поискване и на МВР.
– За да изпълни изискванията на вътрешното законодателство, Arte Spa & Park Hotel предоставя информация на НАП.

* * *

СРОК В КОЙТО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Arte Spa & Park Hotel съхранява личните ви данни за срока , необходим за осъществяване на целите, описани в тази Политика за сигурност, или такъв се изисква от българското законодателство.

Arte Spa & Park Hotel съхранява личните ви данни, записани на нашите видеокамери за сигурност за срок от допустимите месеца.

Arte Spa & Park Hotel запазва личната ви информация, събрана, за да изпълним резервации за гости в продължение на посочения срок от завършване на престоя.

Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

Arte Spa & Park Hotel гарантира, че ако вашите данни съществуват отпечатани върху хартия, те ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

Arte Spa & Park Hotel гарантира, че в случай на събиране на лични данни за целите на конкретни кампании, лотарии и всякакви други промоции, периодът на обработка ще бъде посочен във всеки случай, а участниците ще бъдат информирани за него.

* * *

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИТЕ

По всяко време, вие имате право да:

Да поискате достъп до вашите лични данни, които Arte Spa & Park Hotel обработва, както и да получите копие от тях.

Да поискате изтриването на личните ви данни (правото да бъдете забравени), ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, с които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.

Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.

Как да поискате достъп до вашите данни?

Ние от Arte Spa & Park Hotel, разбираме, че вие бихте искали да сте информирани каква лична информация имаме за вас. Ще се радваме да Ви помогнем с Вашето искане за достъп до вашите лични данни. За да защитим Вашата лична информация, обаче, в момента на вашето искане ще поискаме да се уверим, че именно вие сте субект на поисканите данни. Когато направите лично искане, ще изискаме от вас да представите някаква форма на идентификация на снимката, като например паспорт или шофьорска книжка, и ще бъдете помолени да подпишете формуляр за заявка.

Когато подавате искане за достъп до лични данни, не на място при нас, а по друг начин, изискваме искането да бъде направено в писмена форма по имейл, факс или писмо, включително копие от документ за самоличност и подпис. Ние също така се нуждаем от домашни и бизнес адреси и телефонни номера, така че да можем да ги сверим с нашите файлове и да се убедим в самоличността ви.

Горепосочената процедура е необходима, за да се създаде одитна пътека за начина на обработване на заявката. Когато е направено искане, всяка кореспонденция или заявление се съхранява и добавя към вашата лична информация.

Arte Spa & Park Hotel запазва правото си да откаже достъп до вашата лична информация при определени обстоятелства. Ако личната ви информация не ви бъде разкрита, ще получите мотивите за отказа да ви се предостави достъп до личните ви данни.

По всяко време, ако се опасявате, че вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните – Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/

* * *

СИГУРНОСТ

Arte Spa & Park Hotel предприеме мерки в рамките на разумното, за да: (а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване и (б) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо. Arte Spa & Park Hotel използва експертен вътрешен екип от ИТ специалисти , които отговарят за създаването, актуализирането и управлението на програмата за сигурност на Arte Spa & Park Hotel.

В случай на инцидент, свързан със сигурността, Arte Spa & Park Hotel ще уведоми регулаторните органи и/или потребителите, както се изисква от приложимите закони или подзаконови актове.

За онлайн транзакции използваме технологични средства в рамките на разумното за защита на личните данни, които ни изпращате чрез нашия сайт. Моля, имайте предвид, че за съжаление, няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна.

С цел защита на Вашата поверителност, моля, не ни изпращайте номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл.

* * *

ИЗБОР – МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Ако сте ни предоставили информация за връзка (пощенски адрес, номер на факс, имейл адрес или телефонен номер), може да пожелаем да Ви уведомяваме в зависимост от посочените от Вас предпочитания за наши продукти и услуги или да Ви каним да участвате в събития по и чрез имейл, онлайн реклама, социални мрежи, телефон, текстово съобщение (включително SMS и MMS), насочени известия, уведомления в приложенията, пощенско писмо, нашия център за обаждания за обслужване на клиенти и други средства (включително съобщения в обектите, като например телевизия в стаята Ви).

Ако предпочитате да не Ви изпращаме маркетингови материали по имейл, можете да се отпишете по всяко време, като използвате функцията за прекратяване на абонамент в имейла, получен от нас. Изпълняването на заявките за отписване може да отнеме до десет работни дни.

За да се отпишете от текстовите съобщения, съобщете на рецепцията на хотела, че не желаете да получавате текстови съобщения от хотела, или отговорете със „СТОП“ на полученото съобщение.

За да бъдете добавени към вътрешния списък на Arte Spa & Park Hotel за забрана на обаждания, изпратете съобщение на адрес: info@artehotel.bg.

* * *

ПРОМЕНИ В Политика за сигурността

Можем да променяме спорадично тази Политика за сигурност. Когато извършваме съществени промени в настоящата Политика за сигурност, ще публикуваме връзка към актуализираната Политика за сигурност на началната страница на нашия сайт и ако сте се регистрирали за който и да е от Вашите продукти или услуги, може също така да Ви уведомим чрез комуникационния канал, предоставен от Вас. Ще разберете кога тази Политика за сигурност е била актуализирана, като проверите връзката и датата в началото на Политика за сигурността. Всички промени в нашата Политика за сигурност ще влязат в сила при публикуването на променената Политика за сигурност на сайта. С използването на сайта и/или който и да е от нашите продукти и услуги и/или приемането на актуализираната Политика за сигурност след такива промени Вие приемате действащата към момента променена Политика за сигурност.

* * *

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за сигурност или за начина, по който Arte Spa & Park Hotel обработва личните Ви данни, или ако желаете да ни предоставите комплимент или оплакване, можете да се свържете с нас по имейл на info@artehotel.bg. Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо.

Бисквитки

Нашите интернет сайтове и мобилни приложения могат да използват технологията наречена „бисквитки”. “Бисквитката” е малък текстови файл, който се поставят на вашия твърд диск от сървър. “Бисквитките” позволяват на нашите сайтове и мобилни приложения да реагират на вас като на потребител.

Интернет сайтът или мобилното приложение могат да нагодят своите операции специално за вашите потребности, харесвания и не харесвания, като събират и запомнят информация относно вашите предпочитания.

Ваш е изборът дали да приемате „бисквитките” или не. Повечето браузъри в мрежата автоматично приемат „бисквитки”, но вие можете да промените настройките на вашия браузър да отказва бисквитките или да получавате предупреждение преди „бисквитката” да бъде запаметена, ако предпочетете това.

Ако решите да откажете „бисквитките”, може и да не успеете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на нашият интернет сайт. За допълнителна информация по отношение използването на „бисквитки”, разгледайте нашата Политика по бисквитките.